Komplex médiapedagógiai program


Komplex médiapedagógiai program

Mindennapi tapasztalataink és a felmérések is azt mutatják, hogy gyermekeink életében egyre nagyobb szerepet töltenek be a különböző médiumok: a tájékozódás és a szórakozás meghatározó eszközeként életvezetési és gondolkodási mintákat, sajátos nyelvi kultúrát közvetítenek, öltözködési, étkezési, vásárlási divatokat indítanak, hősöket, eszményeket, életcélokat indukálnak. A szociológusok, esztéták és filozófusok évtizedek óta kutatják és értelmezik azt a folyamatot, ahogyan a tömegkommunikációs rendszerek terjedése befolyásolja a gondolkodást és átalakítja a társadalmi érintkezés bevett formáit.

Komplex médiapedagógiai programunk kettős céllal jön létre:

 • egyik célunk, hogy a tanulók tudatosan és kritikusan használják a hagyományos és az új médiumokat
 • másik célunk, hogy ne csak passzív fogyasztóként, hanem alkotóként is részt tudjanak venni a folyamatokban
Szocializál, vagyis egyre inkább a társadalmi normák, értékek, minták közvetítőjévé válik. A diákok
gyakran többet ülnek a képernyők előtt, mint családtagjaikkal beszélgetve vagy az
iskolapadban, viselkedési és gondolkodási mintáikat a személyes élmények helyett sokszor
a “villanypásztorként” használt médiából merítik.
Informál, vagyis a világ dolgai felől egyre gyakrabban a médiumokból tájékozódunk (televízió,
sajtó, internet), amelyek információs módja meg is határozza a többség tájékozottságának
jellegét, minőségét és mértékét.
Függőséget okozhat, mert az audiovizuális információrobbanás részben meg is bénítja életünket, ha nem
tanulunk meg szelektálni, ha nem merjük kikapcsolni a készüléket, attól tartva, hogy a
következő információ nagyon fontos lesz számunkra. A személyiség autonómiájának
védelmében tudatosítanunk kell a média világának “mágikus” természetét, hogy az „égi
csatornák” üzenetei ne váljanak kábítószerré, valláspótlékká.
Manipulálhat, mivel a médiaszövegek erősen befolyásolják a közönséget. Részint mert máshogy jelenítik
meg a valóságot, mint ahogy azt a befogadó személyesen tapasztalja, részint mert a
kibocsátók gyakran tudatosan is manipulálni kívánják a közönséget. Meghatározható
“rejtett érték- és érdekrendszer” alapján kívánják formálni a közvéleményt, gondoljunk
például a fogyasztásra ösztönző reklámkampányokra.
Élményforrás, mivel a médiaszövegek egy része művészi alkotás, amely része a nemzeti és az egyetemes
kultúrának, megismerni e műveket örömteli és tanulságos.
Szakmát adhat, hiszen sok iskolában próbálkoznak az iskolaújság, az iskolarádió vagy a zártláncú
televízió működtetésével, vagyis a közoktatásban működő médiumok használatával, amely a
legjobb tanulási módja a részvételi demokrácia, a nyilvánosság tanulásának. Másfelől
egyre több olyan szakma képződik, amely igényli a tömegkommunikációs ismereteket.
Aki kimarad,
az lemarad,
aki nem tanulja meg az audiovizuális írást, olvasást, vagyis mozgó- képi analfabéta
marad, az a versenytársadalomban hátrányos helyzetbe kerülhet. A médiaoktatás ezért a
demokratizálás, az esélyegyenlőség erősítésének is fontos eszköze.

Megvalósítás

 • 1-8 évfolyamonként tanórán kívüli programként

Modulok

Elmélet

 • hagyományos kontra közösségi média
 • információs önrendelkezés, a szerzői jog és a biztonság
 • szövegírás
 • internetes zaklatás – beszélnünk kell róla
 • tudatos médiahasználat
 • közösségi média etika

Gyakorlat

 • digitális fotózás
 • filmkészítés
 • animáció készítés
 • blogok
 • vlogok, videó és videómegosztás
 • kivágások (clippings)
 • podcast