Szolgáltatások


ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS

Az iskola segítője: Hárskuti Mónika

Ügyfélfogadási idő:

Minden héten, hétfőn: 08:00 – 10:00 óráig

Egyéni tanácsadás vagy információ nyújtás igénybevételére az ügyfélfogadási időtől eltérő időpontban is lehetőség van előzetes egyeztetés alapján az alábbi e-mail címen és telefonon keresztül.

harskuti.monika@csgyjk.ritek.hu        Tel. sz.: 62/541 – 350  vagy  20/507-03-64

Mi az, amiben a szülőket, törvényes képviselőket és a gyermekeket segíteni tudom:

  • Információnyújtás a családokat érintő szociális ellátásokról, a gyermek fejlődését elősegítő szolgáltatásokról.
  • A szociális hátrányok enyhítését segítő feladatok (adományközvetítésben való segítségnyújtás, szociális ügyintézés).
  • Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás (kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése).
  • Információnyújtás a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szociális ellátórendszerről.
  • Tanácsadás, hogy hol, mikor, kitől kaphatnak segítséget felmerülő problémáik megoldásához, valamint az elérhető szolgáltatásokról (pszichológus, családterápia, jogi segítségnyújtás).
  • Segítő beszélgetés (ventilláció, szorongás, beilleszkedési nehézségek, kirekesztés)
  • Iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek megoldásának támogatása (pl.: kirekesztés, Bullying).
  • Osztálykohézió erősítését elősegítő csoportfoglalkozások.

Szociális segítő munkám során titoktartási kötelezettségem van a gyermekekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során tudomást szereztem.