Nyelvtanulás


„Amit örömmel tanulunk, azt sosem felejtjük el.”

Programjaink kialakításakor elsősorban arra törekszünk, hogy azok minden szempontból (személyi feltételek, oktatási módszerek, programok változatossága) megfeleljenek a gyermekek életkori sajátosságainak. Élményalapú angoltanítás során pedagógusaink fontosnak tartják, hogy szórakoztatóan, humorral fűszerezve, a gyerekek számára szerethetően történjen a tudásátadás.

Az 1-2. osztályban a tanulók tanórán kívüli tevékenységek keretében ismerkednek az angol nyelvvel. Harmadik osztálytól tantárgyként tanulják a gyermekek az idegen nyelvet, maximum 8-10 fős csoportokban.

Hisszük, hogy a kommunikatív és cselekvésközpontú nyelvoktatás természetes körülmények között nagy lehetőségeket rejt magában. Ennek érdekében több olyan iskolai programot is szervezünk a gyerekeknek, ahol szükségük van a nyelvtudásra (mondókák, dalszövegek megtanulása, angol teadélutánok).

A felsőbb évfolyamok esetében is fontosnak tartjuk, hogy a nyelv a tanórán kívüli programoknak is része legyen. A tanulók kommunikációs képességei nagyon jól fejleszthetők szituációs és memóriafejlesztő játékokkal hiszen a gátlások feloldása természetes körülmények között sokkal könnyebb, a gyerekek megnyilvánulásai is spontánabbak.