Tehetséggondozás


„Tehetségnek azt nevezzük, aki többet tud, mint amit tanult.”

Osvát Ernő

A tehetség potenciált, lehetőséget, ígéretet, reményt, esélyt jelent valamely emberi tevékenységi körben olyan kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag hasznos, és amely megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője számára.

Harsányi Istvántól tudjuk: “Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.”

A tehetség felkutatásával kapcsolatosan fontos, hogy megfelelő időben kezdődjön el az adott célterület fejlesztése, hiszen a szenzitív időszak elmulasztása megnehezíti a képességkibontakoztatást, majd a tehetséggondozást. A zenei, matematikai és bizonyos mozgásbeli tehetség már sokszor óvodás korban megmutatkozik, mely jó alapja lehet a későbbi tehetségek kibontakoztatásának, ezért a tanítóink az alsóbb évfolyamokban különösen odafigyelnek a mozgás fontosságára minden tanítási órán.

A tehetség beazonosításánál segítséget nyújtanak a pedagógusnak a különböző tesztek, de minél több forrásból szerzünk információt a gyermekkel kapcsolatosan, annál megbízhatóbban tudjuk segíteni a tehetség kibontakozását.

A gyermekek tehetségének kibontakoztatásában döntő szerepet játszik három környezeti tényező:

 • az iskola,
 • család és a
 • társak.

Ezért az Együttműködés iskolájában fontosnak tartjuk a szülők hatékony közreműködését, a folyamatos egyeztetést, kapcsolattartást, közös célok megfogalmazását és információcserét. A tehetséges tanuló gondozásával kapcsolatosan fontos, hogy ne csak a gyermek “erős” oldalát fejlesszük, hanem az esetleges gyengeségei is fejlesztést kaphassanak. A gyermek kiegyensúlyozottságához elengedhetetlen a foglalkozásokon a megfelelő légkör megteremtése, a pihenés és feltöltődés lehetőségének biztosítása. Ezekről a lehetőségekről információt a Tanórán kívüli foglalkozások alatt talál.

A KoRa Iskola tehetséggondozási folyamata

 • Szűrés
 • Kiválasztás
 • Specifikus tehetségek alapján történő differenciálás

Megvalósítás

 • Elmélyítés csoportos projektek kapcsán
 • Egyéni tanulási tervek készítése
 • Emelt szintű projektek, speciális szakmai támogatás
 • Felgyorsítás
 • Nyári projektek
 • Versenyek, vetélkedők

Területek

 • Matematika-informatika
 • Retorika
 • Képzőművészet
 • Ének-zene
 • Tánc